RUNK, s. r. o.

Rating a informácie o RUNK, s. r. o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre RUNK, s. r. o. 7171 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 832193. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 3.9956% spoločností je horších ako RUNK, s. r. o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti RUNK, s. r. o." href="http://runk.sk-rating.com/">
   <img src="http://runk.sk-rating.com/runk.png" width="150" height="25" alt="Rating RUNK, s. r. o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating RUNK, s. r. o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia